Kommunikationsradio

Kommunikationsradio (KomRadio) består av sändare och mottagare. Kommunikationsradion används i många sammanhang. Till exempel, flyg, sjötrafik, jakt, i industrin och transportnäringen. Radioamatörer värden över använder denna teknik. Blåljussektorn, polis,räddningstjänst med flera använder idag ett kommunikationssystem som heter Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning).

En stor fördel med kommunikationsradio är att man snabbt och enkelt kan kommunicera med en eller flera enheter utan en infrastrukur. Detta med en begränsad räckvidd. Med användning av bas eller relästationer ökar man räckvidden för bärbara och mobila enheter avsevärt.

För att få sända med en kommunikationsradio, måste man i de flesta fall ha tillstånd från PTS ( post och telestyrelsen). Det finns ett antal licensfria kanaler som t.ex. PMR 446 och jaktradiofrekvenserna. Ni som tänker skaffa KomRadio, kolla vad som gäller tillståndsmässigt.

Det finns mycket som påverkar hur långt man når med sin radio, dels kvaliten på sin egna radio, sändareffekt, mottagarkänslighet, antenn osv. Det beror också på motstationen och dennes utrustning. Som vi nämnde tidigare så ökar räckvidden betydligt med hjälp av en repeater (relästation). Så har vi terrängen att ta hänsyn till. Mycket berg och dalar gör det svårt för radiosignalerna, på lite högre frekvenser att nå fram. Även i tätorter med mycket betong och stål gör att räckvidden minskas tillsammans med en större störningsnivå än vad som finns på landsbyggden.

För lägre frekvenser, så som kortvåg, mellanvåg och långvåg påverkas inte räckvidden av terrängen så mycket,utan där är man mera knuten till vad som händer i atmosfären.

Har ni funderingar på att skaffa kommunikationsradio av något slag, t.ex. jaktradio, marin VHF-radio eller yrkesradio eller kanske t.om. amatörradio, slå oss en signal så berättar vi mera.

 

 

Mobil station för VHF bandet